230925 CA RFH ledenpaketten campagnebeeld 910x550px 2x

Kies jouw ledenpakket vóór 15 december 2023

Ieder lid is uniek en kijkt anders naar lidmaatschap en dienstverlening van Royal FloraHolland. Onze leden hebben meer dan ooit verschillende bedrijfsvoeringen, wensen en behoeften. Daarom introduceren we per 1 januari 2024 vier ledenpakketten.

Laatste nieuws

In onze columns geven we het woord aan directie, managers, ledenraadsleden en veilingmeesters van Royal FloraHolland. Hoe kijken zij naar de ontwikkelingen in de sierteeltsector?

Stefanie Miltenburg

Managementcolumn: politiek onzekere tijden en spannende verkiezingen

Prinsjesdag is alweer achter de rug. Nu is de Tweede Kamer aan zet om de miljoenennota en de diverse begrotingen te behandelen. De algemene trends zijn al breed uitgemeten in de pers. Voor de tuinbouwsector zijn er zorgen. Neem de fiscale maatregelen die als voorstel naar de Kamer zijn gestuurd. Het betreft de gefaseerde afschaffing van het verlaagd tuinbouwtarief en het voorstel om de WKK-inputvrijstelling in te perken.

Beurzen en evenementen

Jaarlijks organiseert Royal FloraHolland verschillende beurzen en evenementen voor onze verschillende doelgroepen zowel nationaal als internationaal. Daarnaast nemen wij ook delen aan externe initiatieven en sponsoren we mooie projecten.

Trade Fair Aalsmeer NL 775x417 1

Noteer alvast in je agenda: Trade Fair Aalsmeer 7-9 november 2023

De Trade Fair Aalsmeer wordt al jaren ervaren als een netwerk- en inspiratie event op het gebied van sierteelt waar je bij moet zijn. Het evenement biedt geweldige mogelijkheden om nieuwe contacten te leggen, bij te praten en zaken te doen.

Over Royal FloraHolland

Floriday 1

Handel alle commerciële processen eenvoudig af op één plek. Floriday, het wereldwijde platform voor de sierteeltsector!